research
  • 20 Май
  • 2024

Վիկտորինա "Պատմություն և իրավունքի տեսություն"

    ՀՌՀ-ում անցկացվել է "Պատմություն և իրավունքի տեսություն" առարկայով վիկտորինա, որտեղ ուսանողները ցուցադրել են իրենց գիտելիքներ և զարգացրել մասնագիտական ​​հմտություններ իրավունքի ոլորտում։

    Категории